Thứ Bảy, 29 tháng 9, 2012

Mím chi 01

 Trên đỉnh mùa đông... 

 Hãy yêu em đi

 Quán quân bơi vượt sông

 thiến

 dzô dzô dzô...

 Núi lửa


 sửa bò


đầu ải đầu ai ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét