Chủ Nhật, 30 tháng 9, 2012

Mím chi 03

Ta đổi vai coan nhá.

 Vú sữa ngoại


Này, biết thế nào là "Chảnh chó" chưa kưng


túm được roài, hết thoát nha konYêu em vào cõi chít


Nàng, nàng ui, anh đã, anh đã.... Phê roài


1 chữ duy nhất "Sướng"

2 nhận xét: